Hvem eier bilen?

Søketips

Søk også personlig skilt eller understells­nummer (VIN). Søk etter alle kjøretøy, MC eller tilhenger. Husker du ikke hele skiltet? Prøv avansert søk!

Lovverk å ta hensyn til ved heftelser på motorvogn

Lovverk å ta hensyn til ved heftelser på motorvogn

I Norge er heftelser på bil regulert av flere lover og regler. Her er noen sentrale lover og regler som omhandler heftelser på bil:

Tinglysingsloven

Tinglysingsloven (Lov om tinglysing, LOV-1935-06-07-2) regulerer registrering av heftelser på fast eiendom, kjøretøy og andre eiendeler. Heftelser på bil, som pantelån og leasingavtaler, blir normalt registrert i Statens vegvesens Register for kjøretøy (kjøretøyregisteret).

Panteloven

Panteloven (Lov om pant, LOV-1980-02-08-2) regulerer rettigheter og forpliktelser knyttet til pantelån. Loven gir regler for pantsettelse av eiendeler, herunder kjøretøy, som sikkerhet for lån. Panteloven omfatter blant annet regler for opprettelse, prioritet, overføring og sletting av pant.

Kjøretøyforskriften

Kjøretøyforskriften (Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, FOR-1994-10-04-918), er en forskrift basert på vegtrafikkloven og inneholder bestemmelser som angår registrering, eierskifte og heftelser knyttet til kjøretøy. Forskriften fastsetter blant annet krav til dokumentasjon og prosedyrer ved eierskifte og heftelsesregistrering.

Konkursloven

Konkursloven (Lov om gjeldsforhandling og konkurs, LOV-1984-06-08-58) inneholder regler knyttet til insolvens og konkursbehandling. Hvis en eier av en bil blir erklært konkurs, kan det være en heftelse på bilen som følge av konkursbehandlingen.

Ved henvisning til lovene og forskriftene i Norges lovverk, vil man vanligvis bruke forkortelser som "tl." for tinglysingsloven, "pl." for panteloven, "kf." for kjøretøyforskriften og "kl." for konkursloven. Deretter vil man angi nummeret og årstallet for loven eller forskriften. Foreksempel: "Ifølge pl. § 2-1 må pant i kjøretøyet bli tinglyst for å være gyldig."

Det er viktig å merke seg at lovene og forskriftene kan endres over tid, så det kan være lurt å sjekke de oppdaterte versjonene og eventuelle veiledninger utstedt av relevante myndigheter som Statens Vegvesen for å være oppdatert på gjeldende regelverk knyttet til heftelser på bil i Norge.

Meld fra om feil i artikkelen