Hvem eier bilen?

Søketips

Søk også personlig skilt eller understells­nummer (VIN). Søk etter alle kjøretøy, MC eller tilhenger. Husker du ikke hele skiltet? Prøv avansert søk!

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer 1881 Regnr?

Hva er formålet med 1881 Regnr?

Formålet med 1881 Regnr er primært å knytte kontaktopplysning til eier av et kjøretøy med kjøretøyet. 1881.no har over lengre tid blitt benyttet i denne hensikt, og vi gjør det nå enklere ved at man også kan søke opp kjøretøyet via den spesialiserte tjenesten 1881 Regnr.  

Hva kan jeg bruke 1881 Regnr til?

Tjenesten innehar en rekke ulike brukerscenarioer, noen eksempler er nevnt her (ikke utfyllende): 

 • Feilparkert (be eier om å flytte bilen fordi den står et sted den ikke skal stå, du er parkert inne o.l.) 
 • Tips til en person (lysene står på, takluken åpen, vinduene åpne, punktert etc.) 
 • Bulket (informere eier om at bilen har blitt påkjørt) 
 • «Nysgjerrig Per» (du ønsker å vite mer om en bil, eksempelvis toppfart) 
 • Kjøpe – sjekke heftelser (du ønsker å forvisse deg om at kjøretøyet ikke har heftelser når du skal kjøpe den) 
 • Verdiestimat (du skal kanskje selge en bil og ønsker å se potensiell salgsverdi) 
 • Interessert i detaljopplysninger om egen bil (du skal eksempelvis kjøpe nye dekk og felger og lurer på hva du kan anskaffe) 
 • Nytte informasjon (eksempelvis: har tilhengeren plass til sengen som du skal frakte?) 
 • Nostalgi (Er min gamle bil fortsatt på landeveien?) 
 • Motorsykkelbråk (eksempelvis du blir oppmerksom på en «råkjører» som stadig fyker forbi ditt hus som du ønsker en alvorsprat med) 
 • Bakgrunnsinformasjon (gjennom artiklene lese deg opp på statistikk, eller annen interessant informasjon som kan benyttes enten til research formål eller i Quiz sammenhenger)  
Hvorfor heter tjenesten 1881 Regnr?

Tjenesten er knyttet til nummeropplysningstjenesten 1881, derav 1881. Regnr er en forkortelse for registreringsnummer, og ofte brukes abbreviasjoner som Regnr, reg.nr. eller reg. nr. som begrep i denne forbindelse. Registreringsnummer favner bredt og gjelder kjøretøy uavhengig av om det er bilskilt, motorsykkelskilt, traktorskilt eller hva. Derav 1881 Regnr. 

Hvordan skal jeg finne kjøretøyet jeg er på jakt etter?

På 1881 Regnr kan du søke på registreringsnummer. Vi støtter søk både på ordinære skiltnummer og personlige skiltnummer. Via «Avansert søk», kan man også søke etter deler av et registreringsnummer i kombinasjon med andre variabler som merke og farge. Kjenner du til understellsnummeret til kjøretøyet, det såkalte VIN nummeret, så kan også dette benyttes som søkebegrep. 

(På 1881.no kan du søke på ordinært registreringsnummer, og få treff som leder til 1881 Regnr.) 

Kan jeg søke på personnavn?

Nei, du kan ikke søke på personnavn for å finne hvilke kjøretøy en person / firma eier. 

Hvilke opplysninger kan jeg finne?

Vederlagsfritt kan du se en rekke opplysninger om selve kjøretøyet. Ikke bare merke, modell, og registreringsår, men en rekke elementer samlet under betegnelsene generell informasjon, størrelse og vekt, motor, ytelse og forbruk, gir og hjuldrift, dekk og felg samt tilhenger. Du vil også kunne se dato for EU-kontroll og om det foreligger heftelser. For sistnevnte må du være innlogget. Videre kan du som bruker kjøpe tilgang til å se hvem som er nåværende eier av kjøretøyet samt salgsverdi.  

Vi gjør oppmerksom på at databasen kun inkluderer norskregistrerte kjøretøy. For utenlandske kjøretøy, må du oppsøke tilsvarende tjenester i de respektive land kjøretøyet er registrert. 

Hvordan beregnes salgsverdi

Gjennom KVD Norge / bilpriser.se, henter vi potensiell salgsverdi på kjøretøy. Dette er basert på avskrivningskurver per modell, markedstilpasninger basert på salg via Finn.no og andre opplysninger. Vår leverandør har vært i markedet siden 2008, og er ledende på bilpris estimater. Pt har de ca. 13.000 bilmodeller i sin database. Gjennom KVD Norge / bilpriser.se tilbyr vi kun verdiestimat på personbiler og varebiler, ikke mc, tilhengere, campingvogner etc. Kvaliteten på verdiestimatet er best jo nyere bilen er, og jo mindre den har gått i kilometer. Jo eldre bilen er og jo mer særegen den er, jo vanskeligere er det å gi presise estimater. Det er en del andre variabler som kan påvirke verdivurderingen, og vi har eksempelvis ikke full oversikt over ekstrautstyr og tilstand. Sjeldne biler som eksempelvis Lamborghini, Ferrari etc. som det omsettes lite av, vil vi ha lite treffsikre data på. Vi tar således intet ansvar for kvaliteten på salgsverdi utover at den er forsøkt å være mest mulig treffende. Den norske databasen knyttes til potensiell salgsverdi oppdateres hvert kvartal av KVD Norge / bilpriser.se. Oppdateringene skjer september, desember, mars og juni. Dette vil kunne medføre at helt nyregistrerte kjøretøy en periode ikke vil være tilgjengelig.

Hvor kommer informasjonen på 1881 Regnr fra?

Hvem er deres kilder for informasjonen?

Statens Vegvesen gir oss Kjøretøyopplysninger og informasjon om eiere. Vi baserer oss både på månedlige uttrekk og sanntidsoppslag hos Statens Vegvesen. Derfor vil man også på enkelte sider se et datostempel for når informasjonen sist ble oppdatert. 

Gjennom KVD Norge / bilpriser.se, henter vi potensiell salgsverdi på kjøretøy.

Heftelser på kjøretøy registreres i Brønnøysundregistrene som utgjør kilden for denne informasjonen. Brønnøysundregistrene har for øvrig også tilleggsinformasjon utover det som presenteres på 1881 Regnr hvis man ønsker å gå mer i detalj. 

Etterlyste kjøretøy og etterlyste kjennemerker har politiets etterlysningsregister som kilde. Informasjonen hentes fra etterlysningsregisteret ELYS II og oppdateres daglig.

Informasjon om telefonnummer hentes fra 1881.no, Norges ledende nummeropplysningstjeneste.

Har dere lov til å vise informasjon om et kjøretøy og dets eier? 

Statens Vegvesen utleverer opplysninger som er lagret i Kjøretøyregisteret (Statens Vegvesens register over alle norske sivile kjøretøy) i tråd med sin plikt til å gi innsyn etter offentleglova. Utgangspunktet i offentleglova § 3 er at registre hos offentlige organer, slik som Kjøretøyregisteret, skal være åpne for innsyn, med mindre de faller inn under en av unntaksbestemmelsene i offentleglova §§ 13-27 (som når opplysningene er taushetsbelagte). 

I Kjøretøyregisteret lagres også opplysninger om kjøretøyets eier og medeier, som navn og adresse. Dette er personopplysninger som vernes i personvernforordningen. Om forholdet mellom personvernregelverket og retten til offentlig innsyn uttales det i personvernforordningens artikkel 86 at personopplysninger «kan utleveres av myndigheten eller organet […] for å bringe allmennhetens rett til innsyn i offentlige dokumenter i samsvar med retten til vern av personopplysninger i henhold til denne forordning».  

Statens Vegvesen har derfor en plikt til å gi innsyn i opplysninger i sine registre, og der dette inkluderer personopplysninger er det forenlig med gjeldende personvernregelverk. Unntak fra denne innsynsretten gjelder når en av unntaksbestemmelsene i offentleglova §§ 13-27 kommer til anvendelse. 

I henhold til offentleglova § 7 kan informasjon som blir utlevert etter offentleglova brukes til ethvert formål, med mindre annen lovgivning eller rettigheter hos en tredjeperson står til hinder for det.  

Når det gjelder personopplysninger oppstiller personvernforordningen en rekke grenser og krav til behandlingen av disse. Vi påser at vi etterlever gjeldende personvernregelverk (lov og tredjepartsrettigheter) i vår behandling. Vi har definert et gyldig behandlingsgrunnlag, jfr. Personvernforordningen art. 6., og tjenesten ivaretar prinsippene om vern av personopplysninger, jfr. Personvernforordningen art. 25 og 5. Les mer i vår Personvernerklæring. 

For å se informasjon om eier, må bruker identifisere seg via mobilnummer. Vi kan derfor spore hvilke brukere som har gjort hvilke oppslag. Dette er et grep for å øke sikkerheten for personopplysningene som behandles i 1881 Regnr, jfr. personvernforordningen art. 5 nr. 1 bokstav f. Samtidig har vi andre sikkerhetstiltak, eksempelvis at ytterligere informasjon og funksjonalitet først er tilgjengelig via egen SSO innloggingsløsning. Risikoen for misbruk er derfor definert som lav. Denne type informasjon er videre også åpent tilgjengelig via andre tjenester i tillegg til Statens Vegvesen. 

Det er for øvrig et prinsipp i offentlighetslova at en person ikke skal avkreves forklaring på hvorfor han / hun vil ha utlevert offentlig informasjon. Det kan derfor ikke utarbeides tiltak som stenger for tilgang ut fra hva slags motiv man har. 

Hvem skal jeg si ifra til om det er feil informasjon?
Hvorfor er ikke sluttbruker alltid oppgitt som eier?

Ikke alle kjøretøy har en personlig eier. Kjøretøy av typen leasingbiler (Avis, Hertz etc.), bilpool / bildeling biler (Hyre, Bilkollektivet, Getaround etc.), og firmabiler vil ofte ikke ha sluttbruker som registrerte eier. Derfor vil det være tilfeller hvor man ikke får opp en person som eier av et kjøretøy. Vi oppdaterer for øvrig databasen kontinuerlig, og tilstreber best mulig kvalitet. Videre er det verdt å være oppmerksom på at det ikke alltid er den som disponerer et kjøretøy som er faktisk eier.

Hvorfor får jeg ikke opp telefonnummeret til eier?

Vår kilde for nummeropplysning, 1881.no, er Norges mest komplette nummeropplysningstjeneste. Det er imidlertid ikke alle som er oppført på nummeropplysningstjenester av ulike grunner. Hemmelig nummer, reservert nummer, telefonnummer registrert på firma og ikke person, mindreårig, ønske om å ikke stå oppført m.m. Derfor vil det være tilfeller der vi ikke har telefonnummeret tilgjengelig.

Hvorfor får jeg ikke treff på registreringsnummeret jeg søker etter?

I utgangspunktet skal databasen være komplett, og vi har tilgang til ferskvareinformasjon fra våre kilder. Merk at vi ikke har informasjon om båter, fly, el-sykler, el-scootere. Vi har ei informasjon om utenlandske kjøretøy.

Skulle du ikke få treff, dobbeltsjekk at du har skrevet registreringsnummeret korrekt.

Hvorfor koster noen tjenester penger og andre ikke?

Hvorfor tar dere betalt for informasjon om eier og salgsverdi?

Tilgang til informasjonen som illustreres på 1881 Regnr er beheftet med kildekostnader for Digitale Medier 1881. Uttrekk og sanntidsoppslag hos Statens Vegvesen har høye løpende kostnader. Tilsvarende gjelder tilgang til informasjon om Salgsverdi. Samtidig ligger det både en betydelig investering og løpende driftskostnader bak en slik tjeneste. Det er ingen annonseinntekter på 1881 Regnr., og kostnadsdekning skjer derfor via brukerbetaling for å se eier og salgsverdi.  

Opplysninger 1881 Regnr får utlevert av Statens Vegvesen kan vi benytte til våre egne formål, jfr. offentleglova § 7. Statens Vegvesen stiller således ingen krav til hvilken prismodell vi som mottaker skal benytte for våre egne tjenester. 

Hvordan betaler jeg?

1881 Regnr benytter Vipps for betaling. Vi støtter dessverre ikke andre betalingsmåter.

Hvilke produkter selger dere?

Totalpakke 39,- inkl. mva. 

Salgsverdi 10,- inkl. mva. 

Eierinformasjonen i Totalpakken vil være tilgjengelig for bruker i 1 uke etter visning, deretter er det påkrevd ny betaling for å se objektet på nytt.

Hvorfor må jeg logge inn?

Innlogging kreves av ulike årsaker. Våre leverandører av informasjon oversender sine opplysninger til oss på ulike måter. Både i form av uttrekk, og gjennom API med begrensninger på antall spørringer. For å sikre at informasjon som har begrensninger i antall kall tilfaller våre reelle brukere og ikke eksempelvis «crawlere», har vi tilgjengeliggjort noe populær informasjon bak innlogging. Noe informasjon krever også at vi har oversikt over hvem som har gjort oppslag. Videre ønsker vi å sikre at personer som har en 1881 bruker skal få ekstra fordeler. Innlogging og opprettelse av en 1881 bruker er gratis, og kan når som helst kanselleres. En person med 1881 innlogging kan for øvrig se eier av et kjøretøy vederlagsfritt en gang, men må deretter betale ordinær pris.

Fornøyd garanti

1881 Regnr har en fornøyd garanti til sine brukere. Er du ikke fornøyd, får du pengene du betalte tilbake. Se Fornøyd garanti

Øvrige relevante artikler

Kundeservice

Kundeservice 1881 Regnr.
E-post: kontakt@opplysningen.no
Tlf: 22 55 10 20